FAQ, Disclaimer, Privacy en Voorwaarden

Algemene Disclaimer

Aan de samenstelling en inhoud van deze website wordt de uiterste zorg besteed. Desalniettemin aanvaardt ModelStart geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. Er kunnen geen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.


Disclaimer Afbeeldingen, Graphics & Images

De afbeeldingen op deze websites zijn voorzover wij weten afkomstig uit het public domain, of met toestemming van rechthebbende geplaatst. Hoe dan ook, mocht u hier iets tegenkomen wat van u is en niet bedoeld om vrij te verspreiden, stuur ons dan een email en we zullen uw naam vermelden of de desbetreffende graphic(s) / foto’s verwijderen.


Privacy Statement

Uw privacy

ModelStart is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar bezoekers en gebruikers van essentieel belang is voor haar bedrijfsvoering. Persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. ModelStart leeft in dit kader de regels na die in de Wet bescherming persoonsgegevens zijn gesteld.

Met uw gegevens optimaliseren wij onze service

Op de site kunnen diverse soorten gegevens worden ingevuld en achtergelaten. De gegevens worden zeer zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. ModelStart zal uw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.

Inzage, aanpassing en verwijdering van uw gegevens

Als gebruiker voert u zelf uw eigen persoonsgegevens in. U heeft ten alle tijden zelf toegang tot de door u verstrekte gegevens door middel van uw eigen inlog. In voorkomend geval heeft u het recht om aanpassingen of verwijderingen van gegevens te vragen, aan welk verzoek ModelStart redelijkerwijs gevolg zal geven.

Beveiliging van de website

De infrastructuur en programma's zijn zo gemaakt en beveiligd dat onbevoegden geen informatie over de gebruikers van de website kunnen krijgen.

Wijzigingen aan de website

ModelStart behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Checkt u daarom regelmatig het Privacy Statement voor een up-date van het privacybeleid van ModelStart.

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan: info@modelstart.nl


Voorwaarden

ModelStart biedt accounts aan voor verschillende doelgroepen. Deze doelgroepen bestaan uit: modellen, fotografen en visagisten. U dient altijd het account te kiezen, waartoe u behoort. Maakt u een account aan in een doelgroep waarin u niet thuishoort, dan heeft ModelStart het recht om dit account met onmiddellijke ingang te blokkeren en/of te verwijderen.  Dit kan gebeuren zonder opgaaf van reden. Iedereen kan een account aanmaken op ModelStart. Ieder lid mag maar 1 account aanmaken.
Het is voor modellenbureau's, managers, talentscouts en soortgelijke niet toegestaan een account aan te maken voor een model en deze te beheren cq de aanvragen te beantwoorden. Als er contact met een lid wordt gezocht dan dient dit rechtstreeks en behandeld te worden door het desbetreffende lid. ModelStart is niet verplicht om leden die niet geactiveerd worden informatie te verschaffen waarom deze account niet geactiveerd wordt. ModelStart is gerechtigd te allen tijde (zonder u hiervan in kennis te stellen) uw account te verwijderen. ModelStart is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een portfolio, correctheid van de gegevens of gedragingen van de deelnemers. Noch is Model Start partij in enige overeenkomst tussen deelnemers en bezoekers van deze site. Deelname is geheel vrijwillig en hieraan kunnen geen rechten worden ontleent.

Accounts van fotografen en visagisten worden uitgebreid gecontroleerd en moeten verplicht een kopie ID/KvK overleggen. Kopie legitimatie moet binnen 24 uur na aanmelding in ons bezit zijn doormiddel van e-mail naar info@modelstart.nl.

De foto’s bij uw profiel hebben als doel dat gebruikers van ModelStart, die u willen contacteren, u kunnen identificeren. Foto's op ModelStart zijn niet bedoeld als vervanger van andere diensten op het internet, zoals een persoonlijke homepage of een fotoalbum. Niet alle types foto zijn geschikt om te gebruiken op deze website, en ModelStart behoudt zich het recht om desgewenst foto’s te weigeren.
ModelStart is niet in staat om alle foto's te onderzoeken op juistheid, eigendomsrecht en andere criteria. Het is niet toegestaan om middels links, foto's of op andere wijze reclame te maken voor betaalde- of pornografische websites. Ook het plaatsen van expliciet pornografisch materiaal is niet toegestaan.

Als deelnemer dien je binnen 24 uur na activering van je portfolio daadwerkelijk foto's te plaatsen. Indien je dit niet doet, dan zullen we je account weer laten vervallen.

Deelnemers dienen 18 jaar of ouder te zijn.